ตารางรับถ่ายภาพงานเดือน ก.ค.

รับถ่ายภาพ เดือน กรกฏาคม 2554
2 กรกฏาคม 2554
– รับถ่ายภาพที่จุฬา  ( เช้า – บ่าย )
– รับถ่ายภาพที่มหิดล ( 19.00 –  23.00 น.)
3 กรกฏาคม 2554
– รับถ่ายภาพ  ( บ่าย สถานที่หอประชุม กองทัพเรือ )
4 กรกฏาคม 2554
– รับถ่ายภาพที่มหิดล ( เช้า – บ่าย )
7 กรกฏาคม 2554
– รับถ่ายภาพที่ ( วันจริง ) จุฬา  ( เช้า – บ่าย )
8 กรกฏาคม 2554
– รับถ่ายภาพที่ ( วันจริง ) จุฬา  ( เช้า – บ่าย )
13 กรกฏาคม 2554
– เป็นวิทยากรเปิดตัว Sony Nex C 3
18 กรกฏาคม 2554 , 20 กรกฏาคม 2554 ( ยังตัดสินใจอยู่ )
– รับปริญญาที่ศิลปกร
4 สิงหาคม 2554
– รับถ่ายภาพ ( มัดจำแล้ว ยังไม่บอกสถานที่ )
7 – 11 สิงหาคม 2554
– รับถ่ายภาพที่เชียงใหม่ ภูเก็ต และหาดใหญ่ ไปเครื่องบิน
ขอบคุณพี่ๆ น้องๆทุกท่านที่ใช้บริการนะครับ

ใส่ความเห็น