งานศพพิธีกงเต็ก

พิธีกงเต็กมีรากฐานมาจาก 3 ความเชื่อ อันประกอบไปด้วย 2 ศาสนา และ 1 ลัทธิ นั่นคือ ศาสนาพุทธ ศาสนาเต๋า และลัทธิขงจื๊อ ศาสนาพุทธ เพราะผู้ที่จะรับกงเต็กได้นั้นต้องเป็นผู้ที่เสียชีวิตหลังจากอายุ 50 ปีขึ้นไป และได้แต่งงานมีบุตรหลานแล้วเท่านั้น (ถ้าอายุต่ำกว่า 50 จะไม่จัดพิธีให้ เพราะถือว่าเสียชีวิตก่อนเวลาอันควร) กงเต็กใหญ่จะเริ่มตั้งแต่ 9 โมงเช้าถึงกลางคืน ส่วนงานธรรมดาเริ่มตั้งแต่บ่าย 3 โมงถึงกลางคืน กงเต็ก เป็นพิธีส่งวิญญาณด้วยความกตัญญู เป็นวัฒนธรรมจีนที่สืบทอดกันมา ลูกหลานทำบุญกุศลให้กับผู้ที่เสียชีวิต การจัดงานเพื่อตอบแทนให้คนที่มางานได้คิดถึงผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว การจัดงานจะเป็นไปอย่างยิ่งใหญ่ ให้สมกับฐานะ ลูกหลานจะตกแต่งและจัดพิธีเพื่อให้ผู้เสียชีวิตรู้ว่า ลูกหลานให้ความสำคัญและคิดถึงเพียงใด

DSC01507 DSC01509 DSC01510 DSC01513 DSC01514 DSC01515 DSC01523 DSC01526 DSC01536 DSC01567 DSC01881 DSC02031 DSC02212 DSC02226 DSC02236 DSC02247 DSC02261 DSC02351 บริการ ช่างภาพ ถ่ายภาพงานรับปริญญา งานบวช งาน Fashion รับถ่ายภาพงานศพ สวดอภิธรรม งานพระราชทานเพลิงศพ พิธีกงเต๊ก ภ่ายภาพหมู่

ใส่ความเห็น