ช่างภาพพิธีกงเต๊ก

รับถ่ายภาพพิธีกงเต็ก

รับถ่ายภาพพิธีกงเต็ก การจัดพิธีกงเต๊กนั้น เป็นวัฒนธรรมจีนที่สืบทอดกันมา ลูกหลานทำบุญกุศลให้กับผู้ที่เสียชีวิต การจัดงานเพื่อตอบแทนให้คนที่มางานได้คิดถึงผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว การจัดงานจะเป็นไปอย่างยิ่งใหญ่ ให้สมกับฐานะ ลูกหลานจะตกแต่งและจัดพิธีเพื่อให้ผู้เสียชีวิตรู้ว่า ลูกหลานให้ความสำคัญและคิดถึงเพียงใด

DSC07105 DSC07112 DSC07186 DSC07344 DSC07406 DSC07458 DSC07526 DSC07543 DSC07548 DSC07574 DSC07788 DSC07812 DSC07345 DSC07518 DSC07559

ใส่ความเห็น